utorak, 15. ožujka 2011.

Održani dani umrežavanja omladinskih udruženja u BiH

U organizaciji Europskog foruma mladih (EYF) od 10 do 13.3.2011. na Jahorini su održani Dani umrežavanja omladinskih udruženja Bosne i Hercegovine. Europski forum mladih je platforma koja zastupa europske organizacije mladih ljudi u međunarodnim institucijama (EU, UN itd.) i dosad je u nju uključena većina europskih zemalja , no nažalost ne i BiH. Cilj je aktivirati mlade ljude da postanu bitan čimbenik i karika u događanjima u njihovoj sredini, oni koji imaju pravo i mogućnost na djelovanje.

Bosna i Hercegovina je specifična po mnogo čemu pa tako ni ovdje nije izuzetak. Zbog kompliciranog uređenja i zakonskih regulativa u našoj zemlji nije lako formirati jedno krovno udruženje koje bi zastupalo mlade naše zemlje i eventualno se uključilo u Europski forum mladih.
Republika  Srpska ima Omladinski Savjet Republike Srpske koje predstavlja krovnu asocijaciju mladih tog entiteta i osnovan je 2002. godine ( osrs.ba).

Federacija BiH je prošle godine dobila zakon o mladima koji u članku br.37 predviđa formiranje Vijeća mladih, počevši od općinske razine, preko županijske/kantonalne pa onda na razini Federacije. Samim tim postupak formiranja Vijeća mladih Federacije BiH je kompliciran i dugotrajan ali i neophodan kako bi se po njegoom formiranju moglo u suradnji sa OSRS-om i budućim predstavnicima mladih distrikta Brčko pristupiti formiranju krovne, državne asocijacije mladih.
Distrikt Brčko još nije donio zakon o mladima.

O tim i drugim aktualnim problemima ovog karaktera su raspravljali mladi volonteri i aktivisti iz cijele BiH (Sarajevo,Banja luka,Zenica,Travnik,Bihać,Jablanica,Brčko,Vlasenica,Ljubuški itd.) kao i predstavnici Europskog foruma mladih te partnerskih omladinskih udruženja iz Hrvatske,Crne Gore,Slovenije,Litvanije,Poljske,Belgije i Švedske. Dogovorena je suradnja među mladima iz Federacije i pristupanje formiranju platforme koja bi bila početni korak u formiranju asocijacije, omladinskog foruma ili Vijeća mladih( termin iz zakona o mladima FBiH) na razini ovog entitea. Cilj je ubzati proces formiranja  omladinskih udruga na općinskih razinama (FBiH ima više od 80 općina) i ubrzati formiranje Vijeća mladih na tim razinama , a samim time i na županijskim/kantonalnim razinama.
Gdje je Hercegovina ?
Prema Omladinskoj informativnoj agenciji (www.oia.mladi.info)  23% Bosne i Hercegovine čime mladi ljudi ( starosna grupa od 15 do 30 godina), a od toga samo 1% mladih misli da ima mogućnost utjecaja na politička događanja u našoj zemlji. Na prošlim izborima 22,50% od svih kandidata je imalo manje od 30 godina (1834 kandidata). Ako govorimo o užem prostoru Hercegovine (ZHŽ ,HNŽ) situacija je zabrinjavajuća po pitanju aktivnih udruga mladih. Potrebno je provesti detaljnije istraživanje po općinama da bi se utvrdio broj takvih udruženja što je nužno kako bi se pristupilo formiranju Vijeća mladih na razini županija. Općina Ljubuški je nedavno upriličila predstavljanje sporazuma o suradnji Općine i NVO sektora (nevladine organizacije) gdje je iznesen zapanjujući podatak da naša općina ima oko 200 registriranih nevladinih organizacija ! Od toga su se na javnoj raspravi o nacrtu sporazuma pojavili aktivisti iz dvije udruge mladih (HO Prijatelj i Alternativna liga), a ostalo su bili udruženja, lovaca, pčelara  i ostalih nvo-a koji nemaju dodirnih točaka sa udrugama mladih. Naš je cilj i obaveza da na prostoru naše općine,zapadne Hercegovine i šire potičemo mlade da se uključe aktivno u udruge mladih i da pročitaju što im nudi zakon o mladima FBiH,tj. koliko prostora za djelovanje se otvorilo ( zakon o mladima možete pronaći među prvim postovima na našem blogu ). Udruga Alternativna liga kao dio dogovora o formiranju ranije spomenute platforme će se ubuduće još aktivnije zalagati oko informiranja mladih o njihovim pravima u našoj sredini, jačanju aktivizma i volonterizma, isticanja važnosti ekološke svijesti, humanitranog  rada i kulturnog uzdizanja.

Nema komentara: